Misyon

Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarından doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesidirAynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır.

Vizyon

İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretilmesi ve yayılması hususunda, ulusal ve uluslararası araştırmalarda araştırmacılarına sağlayacağı destekle, onların başarılarını yükselterek Iğdır Üniversitesinin etkinliğini ve saygınlığını artırmak ve bu yolla üniversiteyi gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önder bir üniversite haline gelmesini sağlamaktır.